-- Aktualności --

-- MIPOL --

Uzyskanie Certyfiaktu BRC

 • calendar 26.02.2016

Dumnie informujemy, że w ostatnim czasie nasza firma uzyskała certyfikat BRC! Co to właściwie oznacza? Certyfikat BRC to potwierdzenie wysokich standardów i zaawansowanych procedur w zakładach produkcji żywności. Zakład produkcji mięsa w Moszczenicy Wyżnej potwierdza tym samym ciągłe dążenie do podnoszenia jakości. W praktyce, certyfikat BRC to przede wszystkim:

 • zaangażowania najwyższego kierownictwa i ciągłe doskonalenie systemu,
 • potwierdzenie opracowania i wdrożenia w firmie systemu zarządzania jakością HACCP,
 • szansa na współpracę z sieciami handlowymi,
 • możliwość ograniczenia liczby audytów ze strony kontrahentów,
 • działania korygujące i zapobiegawcze,
 • identyfikacja i identyfikowalność produktu (bilans masy),
 • plan zakładu przepływy produktu,
 • potwierdzenie utrzymanie porządku i higieny,
 • system wymagań w zakresie materiałów zawierających alergeny lub GMO,
 • kontrola operacji w produkcji,
 • dodatkowe szkolenia pracowników.

 

katalog produktów cloud

napisz do nas

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA MIPOL P MIKULEC M J B PLATA SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Moszczenica Wyżna 72, 33-340 Nowy Sącz nr tel. +48 18 446 25 23 adres e-mail: biuro@fhumipol.pl, NIP: 7340016446 który będzie Administratorem moich danych osobowych.
Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez Użytkownika Serwisu Internetowego za pomocą formularza kontaktowego, a w szczególności na pytania dotyczące oferty Administratora, a także w celu podjęcia czynności zmierzających do przesłania oferty firmy. Podanie danych jest dobrowolne, a podstawą przetwarzania danych jest udzielona zgoda. Brak udzielenia zgody uniemożliwia udzielenie odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym bądź przesłania oferty. Mam prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, nie wpłynie to jednak na zasadność dokonanego przetwarzania danych osobowych przed datą cofnięcia zgody.
Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Mam prawo żądania przeniesienia danych osobowych. Przysługuje mi prawo do wniesienia do Administratora sprzeciwu co do przetwarzania moich danych osobowych.
Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważam, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
Moje dane osobowe mogą być powierzone przez administratora podmiotom za pomocą których realizuje on cele przetwarzania danych osobowych, w szczególności hostingodawcy oraz agencji marketingowej. Szczegółowy zakres ochrony danych osobowych określa Polityka Prywatności dostępna pod tym adresem: fhumipol.pl/pl/regulamin

Firma Handlowo-Usługowa „Mipol”
P.Mikulec, M.J.B. Plata Spółka Jawna
Moszczenica Wyżna 72
33-340 Stary Sącz
tel./fax 0048-18/446-25-23
tel. 0048-18/449-01-05
NIP: 7340016446 Regon: 490132880